Air Pollution Control System

Wet Scrubber หรือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย ไอกรด ไอด่าง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานการสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำโดยอากาศเสียจะถูกดูดเข้าสครับเบอร์ แล้วผ่านชั้นตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

ซึ่งแพ็คกิ้งมีเดียจะทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำจากหัวสเปรย์เพื่อดักจับละอองสารเคมีปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่าน Wet Scrubber ไปแล้ว จะถูกพาออกทางปล่องปล่อยกากาศ ซึ่งเป็นอากาศที่ผ่านค่ามาตรฐานแล้ว

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ หรือ Bio Scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดอากาศเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ที่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound ; VOC) สามารถบำบัดกลิ่นจากระบบน้ำเสียหรือกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ ระบบการทำงานของ ไบโอสครับเบอร์ จะประกอบด้วย Packing Media จะมีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสีย กับของเหลว เพื่อให้เกิดพื้นที่ผิวไว้สำหรับให้เกิดการเกาะสะสมของจุลินทรีย์ เมื่ออากาศที่มีสารปนเปื้อนไหลขึ้นจากด้านล่างของถัง ผ่านขึ้นมายังชั้น Packing Media จะถูกน้ำที่มีจุลินทรีย์ซึ่งช่วยในการบำบัดบริเวณหัวสเปรย์ ก๊าซที่เสียจะไหลลงมาที่ด้านล่างของระบบ เหลือแต่อากาศที่ดีปล่อยออกสู่ภายนอก

Odor Treatment System หรือระบบบำบัดกลิ่นด้วย Activated Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์ เป็นการใช้หลักการดูดซับ (Adsorbtion) ของ Activated Carbon โดยโมเลกุลของก๊าซเสียหรือสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น จะถูกแยกออกจากอากาศโดยการดูดซับไว้ที่ผิวของ Activated Carbon ที่มีผิวเป็นรูพรุน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารเคมีได้เป็นอย่างดี ระบบบำบัดกลิ่นโดยใช้ Activated เหมาะกับโรงงานเคมีที่มีสารประกอบ Hydro Carbon หรือ VOCs ในกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดสารเคมีดังกล่าว ได้แก่ โรงงานผลิตสี พ่นสี อบสี โรงปิโตรเคมี และโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ระบบระบายอากาศ หรือ Ventilation System ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบายอากาศในพื้นที่ทำงาน หาคาร หรือห้องเก็บสารเคมี ในการออกแบบ ได้อ้างอิงตามารตฐานอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พื้นที่ทำงาน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และป้องกันอันตายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Share
093-526-4890
ข้ามไปยังทูลบาร์